امروز 22 تیر ماه 1401 موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان میزبان دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی امور موزه های کشور بود.

این جلسه در مرکز فرهنگی موزه ای سردار آسمانی با حضور مدیران، روسای موزه ها و متولیان امر میراث فرهنگی برگزار گردید. پس از تلاوت قرآن و سرود ملی، آقای ادیب زاده سرپرست اداره کل موزه های کشور ضمن اشاره به حضور بیشتر و موثرتر موزه های وابسته به نهادهای مختلف کشور، موزه های بنیاد مستضعفان را الگوی مناسبی به جهت برنامه ریزی و طرحهای توسعه ای در زمینه موزه و موزه داری دانست. در ادامه آقای مهندس قنبری، مدیر برنامه ریزی، پژوهش و توسعه خدمات موزه ای، به نمایندگی از موسسه فرهنگی موزه های بنیاد خیر مقدم گفتند و پس از آ کلیپ های مربوط به فعالیتهای موزه ها برای حضار پخش شد.

در ادامه این جلسه آقای ادیب زاده مصوبه های پیش و دستور جلسه فعلی را مطرح کردند و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند.