جلسه هیات مدیره موسسه فرهنگی موزه های بنیاد در محل موزه هنر ایران برگزار شد. اعضای محترم هیات مدیره موسسه پس از جلسه، از موزه بازدید کردند.