مجموعه موزه های موسسه فرهنگی موزه ای بنیاد از 7 شهریور 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی پذیرای علاقمندان خواهد بود. همچنین جهت بازدید موزه هنر ایران و مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی همچون گذشته نیاز به ثبت نام در سایت موسسه خواهد بود.