۱۱ نفر از فارسی آموزان ۶ کشور که در مدرسه تابستانی بنیاد سعدی حضور دارند، از موزه زمان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ این فارسی آموزان از کشورهای ترکیه، پاکستان، یونان، چین، سوریه و رومانی هستند که به مدت سه هفته در ایران حضور خواهند داشت تا ضمن افزایش سطح زبان فارسی خود، از نزدیک با ایران واقعی آشنا شده و از اماکن تاریخی و مدرن کشورمان بازدید کنند.
بخشی از برنامه آنها بازدید از موزه زمان بود. ساعت‌های زیبای این موزه، مورد توجه فارسی آموزان قرار دارد.