حسین دهقان رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از موزه دفینه دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ حسین دهقان به همراه معاونان و مدیران خود از بخش‌های مختلف موزه دفینه دیدن کرد.
راهنمایان موزه نیز بخش‌های موزه را توضیح دادند.
موزه دفینه واقع در خیابان میرداماد شامل موزه های هنر اسلامی، هنر جهان، گوهر و آرایه های تاریخی و پول است.