پزشکان و پیراپزشکان کشورمان تا ابتدای مهر ماه می‌توانند به صورت گروهی و ویژه از موزه نور و روشنایی دیدن کنند.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ مرکز فرهنگی موزه‌ای نور و روشنایی یزد از اول شهریور ماه همزمان با روز پزشک میزبان پزشکان بوده است. این بازدیدهای گروهی و خانوادگی تا روز اول مهر ادامه خواهد داشت و امکان تمدید زمان آن نیز وجود دارد.
در ادامه بازدیدهای خانوادگی و گروهی جامعه پزشکی و پیراپزشکی از موزه، بخشی از کادر درمان بیمارستان شهدای محراب(سوانح سوختگی)در روزهای اخیر با همراهی کارشناسان و ارائه توضیحات تخصصی از فضاهای نمایشی موزه با هماهنگی نظام پزشکی یزد بازدید کردند.
در فضاهای مختلف موزه آثار مرتبط با پزشکی که در گذشته مورد استفاده بوده‌اند به طور خاص برای کادر درمان توضیح داده‌شد. بازدیدکنندگان اظهار داشتند که علاوه بر کسب اطلاعات مفید پیرامون آثار و فضای موزه، لحظاتی خوش برای آنها در موزه نور و روشنایی رقم خورده‌است.