پروژه مرمت نمای بیرونی موزه تخصصی عاج ایران با استفاده از رویکردی علمی و مبتنی بر استحکام بخشی با فناوری نانو ذرات به اتمام رسید.

در این پروژه که در محل مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر انجام گرفت. دیواره ها، درب ها و پنجره های سطوح بیرونی موزه عاج ایران با همکاری شرکت های دانش بنیان ایران و با استفاده از فناوری نانو ذرات، استحکام بخشی آب گریز گردیدند.