روند بررسی، کارشناسی، تعیین اصالت و قدمت سنجی آثار منتخب خزانه های موسسه فرهنگی موزه های بنیاد، در حال انجام و طی مراحل نهایی است. در این مجموعه حدود یک هزار اثر تاریخی شامل آثار فلزی، سفالین، سنگ، تندیس و جواهرات باستانی کارشناسی شده اند.

گفتنی است کارشناسی این آثار توسط گروهی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران و با همکاری پژوهشگاه های علمی و معتبر کشور صورت پذیرفت.