آیین رونمایی از کتاب نور و روشنایی در ادبیات عامه اقوام ایران زمین روز یکشنبه مورخ 21 اسفندماه 1401با حضور مدیر عامل، مدیران موسسه فرهنگی موزه های بنیاد و جمعی از  مسئولین استان یزد برگزار گردید. 
در ابتدا این مراسم همایونی مدیر مجموعه فرهنگی موزه نور و روشنایی به مهمانان خیرمقدم گفت. پس از آن دهقان نژاد، دبیر نشست پیرامون اهمیت موضوع و چرایی تالیف کتاب، روند  فراخوان، چگونگی جمع آوری آثار توضیح داد.

 در ادامه فرهاد نظری دبیر حافظه جهانی یونسکو در ایران نیز، طی سخنانی به بررسی جایگاه  میراث فرهنگی ناملموس و اهمیت آن پرداخت. سپس ژیلا مشیری کارشناس مسئول پژوهشکده مردم‌شناسی جایگاه نور و روشنایی در فرهنگ عامه مردم ایران را مورد نقد و بررسی قرار داد.

در پایان مراسم با حضور مدیران موسسه و مقامات استانی از کتاب نور و روشنایی در ادبیات عامه اقوام ایران زمین رونمایی شد و طرح جلد کتاب به یادگار امضاء شد.