نام اثر:جام پایه دار قدمت: هزاره سوم ق.م(عصر مفرغ) جنس/ترکیب:خاک رس کاربرد: آبخوری کد شناسائی جمعداری:33185-م شرح مختصر: جام با بدنه بلند و کشیده و پایه ی حلقوی مقعر و لبه صاف و اندکی متمایل به داخل مربوط به حوزه فرهنگی فلات مرکزی(شمال مرکزی)به شیوهنقاشی با رنگ سیاه تزئین شده است. منقوش به نقوش هندسی شامل چند مثلث و خطوط موازی افقی وبر بخش بالائی بدنه نقوشی متشکل از چند ردیف از خطوط افقی قطور و نازک و خطوط قوس دار که میان کادرهای افقی تکرار شده است