صبح امروز جلسه خوشامدگویی به همکاران جدید موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان با حضور مدیران این موسسه در سالن همایش موزه زمان برگزار شد. دراین جلسه هر یک از مدیران درباره حوزه های تخصصی خود و فعالیتهای مربوطه توضیحاتی ارائه نمودند.

در ابتدا اقای تاجیک-مدیر محترم حوزه مدیر عامل و روابط عمومی- درباره ارتباط میان حوزه روابط عمومی و موزه صحبت نمودند، در ادامه آقای عسگری، رئیس محترم موزه زمان به معرفی بخش های مختلف موزه زمان و فعالیتهای آن پرداختند، آقای شکوفی،مدیر محترم مجتمع فرهنگی موزه ای تهران به پیشینه موسسه و اهمیت حوزه های مختلف آموزش، پژوهش و مرمت در موزه اشاره نمودند.

آقای خواجه وند- مدیرامور توسعه مدیریت و منابع گزارشی از روند استخدام نیروهای جدید و جناب مهندس قنبری مدیرامور برنام ریزی و توسعه خدمات موزه ای راجع به پروژه های توسعه ای موسسه توضیحاتی ارائه نمودند و در پایان مدیرعامل محترم موسسه، آقای دکتر قنبری به سه موضوع مهم پرداختند:

1- بکارگیری تمام توان خود برای انجام امور

2- قرار دادن نظم در کارها

3- آثار و منابع موجود را متعلق به خود دانسته و همانطور که به دست شما رسیده با نهایت دقت در نگهداری به آیندگان بسپارید.