آثار لاکی و کتاب آرایی

” شاخص های موجود در موزه هنر اسلامی”

سخنران: دکتر حمید فرهمند بروجنی

زمان: 19خرداد 1400- ساعت 10

پخش زنده از اینستاگرام موسسه فرهنگی موزه های بنیاد

bonyadmuseums@