یکشنبه 6 خرداد 1400 موزه هنر ایران میزبان جمعی از مدیران ارشد فرهنگستان هنر ایران بود. حین بازدید تبادل اطلاعات و پژوهش هایی بین اساتید فرهنگستان هنر ،مدیران موسسه و کارشناسان موزه هنر ایران صورت گرفت. در روند بازدید در خصوص ارزش و جایگاه هنر در ایران و همچنین تاثیر این موزه به عنوان منبع غنی پژوهشی مباحث گوناگونی مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
پس از بازدید در نشستی ما بین مدیران فرهنگستان و موسسه فرهنگی موزه های بنیاد، ایشان ضمن ابراز خرسندی از حضور در موزه هنر ایران و تشکر و قدردانی ویژه از مسئولین موسسه و موزه برای تلاش های بی وقفه و مستمر جهت راه اندازی موزه، خواستار انعقاد تفاهم نامه ای مابین بین این دو مجموعه شدند. بر این اساس بنا شد طی روزهای آتی پژوهش های تخصصی در این حوزه ارائه شده و امکان تدارک نشست های مرتبط، همایش ها، چاپ کتب و منابع مرجع جهت پیشرفت هنر کشور و ثبت ضبط پژوهش های هنر ایران صورت پذیرد.