پس از غلبه ایرانیان بر آتن حدود سده پنجم پیش از میلاد، بسیاری از نگاره‌های هنری از مشرق زمین، در هنر یونان نفوذ کرد، از نتایج این روابط ایجاد نقوش موجودات مرکب (انسانی- حیوانی) بر روی گلدان‌های یونانی بود،

از ظروف متداول در این دوره آمفوراها هستند؛ خمره سفالی بزرگ و دارای دو دسته که در یونان باستان برای نگهداری روغن، غلات و غیره ساخته می­شد. نقوش این ظروف بیشتر به معرفی اساطیر و داستان‌ها می‌پرداخت.

آمفورای به نمایش درآمده در موزه هنر جهان مربوط به نیمه هزاره اول پیش از میلاد و از نوع سرخگون است.