پژوهش

پژوهش عنصری کلیدی در پیشبرد اهداف موسسات موزه ای است. پژوهش ها شامل : آثار موزه ای، هویت هر اثر، شناسنامه اثر موزه ای، کاربرد آثار در دوره استفاده، ساختار یک اثر از نظر علمی است. هر پژوهش در راستای اعتلای علمی انجام شده و در این مسیر شناخت و آگهی برای مخاطبان خاص و عام ایجاد می کند.

موسسه فرهنگی موزه ها پژوهش های مختلف در زمینه نوع اثر، کیفیت آن و معرفی آن انجام داده است. معرفی این گونه آثار سبب جذب مخاطب بیشتر در موزه ها می شود. در برنامه های تدوین شده موسسه پژوهش های گسترده ای در زمینه آثار موجود در دسترس اقدام است.

ساختار کلی پژوهش بر اساس بررسی های مختلف میدانی و کتابخانه ای ست که با انتشار کتب و مقالات  این نوع مواد فرهنگی نمود پیدا می کند.

ازجمله  موضوعات پژوهشی موسسه

۱- انجام پایان نامه های دانشجویی در خزانه های موسسه

۲- تحقیق در مورد شیوه های نمایش آثار خزانه ها در موزه ها

۳- ارتباط با موسسات و مراکز موزه ای و ثبت تجربیات با همکاری و مشاوره این نهادها

۴- چاپ کتب علمی و تخصص موزه و موزه داری

۵- چاپ مقالات و مجلات موزه ای و مرتبط با موزه و مرمت و گردشگری