موزه حمام قدیم – موسسه فرهنگی موزه ها

موزه حمام قدیم

این حمام همزمان با ساخت عمارت مرمر در سال 1316 هجری شمسی در دوره پهلوی اول و در محوطه عمارت مزبور بنا گردید و بطور کلی استفاده از این حمام منحصر به دوره پهلوی اول گردید.

موزه ها / موزه حمام قدیم

این حمام همزمان با ساخت عمارت مرمر در سال 1316 هجری شمسی در دوره پهلوی اول و در محوطه عمارت مزبور بنا گردید و بطور کلی استفاده از این حمام منحصر به دوره پهلوی اول گردید. شامل دو حوضچه می باشد که یکی از آنها توسط کوره ای سنتی گرم می شده. کاشی های بکار رفته در حمام، از زمان ساخت، بدون کوچکترین تغییراتی تا به امروز حفظ گردیده است.

حوضچه ای از آب سرد در ورودی حمام قرار دارد زیرا در حمام های قدیمی رسم بر این بود که ابتدا پاها را وارد آب می کردند تا از لحاظ نظافتی شستشو دهند و سپس وارد خزینه ها شوند و همچنین قبل از خروج از حمام پای خود را در آن می گذاشتند تا آب سرد باعث شود دمای بدن را متعادل سازند و از سرماخوردگی و بیماری هایی نظیر واریس و فشارهای زیاد جلوگیری کنند. تجهیزات حمام براساس اسناد موجود از شرکت ” تریتون بلکو” آلمان تامین گردید.

بنای مزبور پس از انجام اقدامات مرمت و بازسازی در بهار و تابستان سال 1396 هجری شمسی در جهت ارائه خدمات بیشتر به علاقه مندان و بازدید کنندگان بعنوان موزه حمام قدیم تغییر کاربری یافت.


  • ساعات بازدید:

    همه روزه از ساعت 9صبح تا 17:30عصر بجز شنبه ها

  • شماره تماس:

    75 و 55225374-011

  • آدرس:

    مازندران، رامسر، خیابان شهید رجایی، جنب هتل رامسر، مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر