کالسکه ناصری : 1232 خورشیدی ( 1853 میلادی )

کالسکه ناصری مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کالسکه تاریخی در ایران است. این کالسکه سلطنتی از نوع هشت اسبِ، چهار نفرِ به رنگ لاکی با تزئینات زرشکی در کالسکه سازی« فابریک» وین ساخته شد. این کالسکه در دوره پهلوی به رنگ مشکی با خطوط تزئینات طلایی درآمد و براي مراسم تشريفات دربار مورداستفاده قرار مي‌گرفت.

موزه پول ایران برگزار می کند:

به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی موزه پول ایران شما را دعوت به مسابقه ای با عنوان “شما راهنمای موزه ما باشید” می نماید. شما میتوانید با معرفی یکی از آثار موجود در موزه و یا معرفی کلی موزه؛ به صورت علمی یا داستان گونه و ارسال فیلم های خود از طریق دایرکت … ادامه موزه پول ایران برگزار می کند: