پردیس موزه ای رامسر فردا یکشنبه ۲۴ تیرماه تا ساعت ۱۸ عصر امکان پذیرش بازدید کنندگان را خواهد داشت

پردیس موزه ای رامسر به دلیل انجام پاره ای تعمیرات فردا یکشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت۸ تا ساعت ۱۸ عصر امکان پذیرش بازدید کنندگان را خواهد داشت.

افزایش ساعت کاری پردیس موزه‌ای رامسر

ساعت جدید فعالیت پردیس موزه‌ای رامسر اعلام شد. به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ ساعت فعالیت موزه‌ها و اماکن فرهنگی و تفریحی پردیس موزه‌ای رامسر اعلام شد. این پردیس موزه‌ای شامل: موزه عمارت مرمرموزه تخصصی عاج ایرانموزه آوندهای تاریخیموزه مردم‌شناسی شمال ایرانموزه حمام قدیمو باغ‌موزه گیاه‌شناسی ۱۲ هکتاریو امکانات تفریحی باغ بامبو، تالاب و … ادامه افزایش ساعت کاری پردیس موزه‌ای رامسر

آگهی مزایده غرفه مواد غذایی پردیس موزه ای رامسر‬

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/برچسب-های-الف-و-ب-و-ج.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر-1.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/برگ-پیشنهاد-قیمت-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/پیش-نویس-قرارداد-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/شرایط-اختصاصی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/06/شرایط-عمومی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf

آگهی مزایده فروشگاه محصولات فرهنگی و کافی شاپ موزه تار و پود یزد

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برچسب-های-الف-و-ب-و-ج-2.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-محصولات-فرهنگی-1.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برگه-پیشنهاد-قیمت-فروشگاه-محصولات-فرهنگی-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-محصولات-فرهنگی-1.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-اختصاصی-فروشگاه-محصولات-فرهنگی-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/پیش-نویس-قرارداد-فروشگاه-محصولات-فرهنگی-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-عمومی-فروشگاه-محصولات-فرهنگی-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برگه-پیشنهاد-قیمت-کافی-شاپ-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-کافی-شاپ-یزد.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-کافی-شاپ.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/پیش-نویس-قرارداد-کافی-شاپ-موزه-تار-و-پو-د-یزد.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-عمومی-کافی-شاپ-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-اختصاصی-کافی-شاپ-موزه-تار-و-پود-یزد.pdf

آگهی مزایده غرفه محصولات فرهنگی موزه هنرهای ملی اصفهان

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برچسب-های-الف-و-ب-و-ج-1.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-عممومی-مزایده-غرفه-محصولات-فرهنگی.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-محصولات-فرهنگی.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/پیش-نویس-قرارداد-بهره-برداری-از-غرفه-محصولات-فرهگی-اصفهان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-خصوصی-غرفه-محصولات-فرهنگی-موزه-اصفهان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-عمومی-غرفه-محصولات-فرهنگی-موزه-اصفهان.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/فرم-فعالیت-پیشنهادی-غرفه-اصفهان.pdf

موزه های دفینه برای دختران دانش آموز رایگان شد

به مناسبت روز میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر، بازدید از موزه های دفینه برای دختران دانش آموز رایگان است. به گزارش گروه موزه های دفینه، دختران دانش آموز روز ۲۱ اردیبهشت ماه همزمان با روز میلاد حضرت معصومه (س) می‌توانند به صورت رایگان از موزه های دفینه دیدن کنند. همچنین ۳۰ درصد تخفیف بلیت … ادامه موزه های دفینه برای دختران دانش آموز رایگان شد

آگهی مزایده مواد غذایی رامسر

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-عمومی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/پیش-نویس-قرارداد-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-اختصاصی-مزایده-مواد-غذایی-رامسر-1.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برگ-پیشنهاد-قیمت-مزایده-مواد-غذایی-رامسر.pdf

آگهی مزایده غرفه محصولات تزئینی رامسر

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برچسب-های-الف-و-ب-و-ج.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/برگ-پیشنهاد-قیمت-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-عمومی-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2024/05/شرایط-اختصاصی-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf