در پردیس موزه های دفینه؛ نخستین شماره نشریه بنیان هنر رونمایی شد

نخستین شماره نشریه بنیان هنر با حضور پورتقی مدیر عامل شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، نظری مدیر عامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد  مستضعفان و اعضای هیات تحریریه در سالن کنفرانس پردیس موزه ای دفینه رونمایی شد. در این برنامه پورتقی بر اهمیت ارتباط تعاملی و دوسویه نشریه با بدنه علمی- تخصصی کشور و … ادامه در پردیس موزه های دفینه؛ نخستین شماره نشریه بنیان هنر رونمایی شد

برگزاری نشست شاهنامه پژوهی به مناسبت روز بزرگداشت حکیم فردوسی توسی

به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ نشستی با عنوان شاهنامه پژوهی از جمله سلسله برنامه های «حال خوش موزه گردی» توسط موزه هنر جهان در سالن کنفرانس پردیس موزه ای دفینه برگزار شد. این نشست با سخنرانی دکتر علی اصغر میرزایی مهر پیرامون نگاره های شاهنامه قوام وزیر آغاز شد. … ادامه برگزاری نشست شاهنامه پژوهی به مناسبت روز بزرگداشت حکیم فردوسی توسی

پژوهشی در باب یک برگ شاهنامه منحصر به فرد در موزه هنر جهان

یک برگ از شاهنامه قوام الدین حسن وزیر متعلق به دوران آل اینجو که در موزه هنر جهان به معرض نمایش گذاشته شده توسط اساتید شاهنامه پژوه رونمایی شد. به گزارش گروه موزه‌های دفینه، نشستی با عنوان شاهنامه پژوهی از سلسله برنامه‌های «حال خوش موزه گردی» توسط موزه هنر جهان در سالن کنفرانس پردیس موزه‌ای … ادامه پژوهشی در باب یک برگ شاهنامه منحصر به فرد در موزه هنر جهان

آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از اماکن موسسه فرهنگی موزه ها در شهر رامسر (غرفه مواد غذایی)

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-عمومی-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-اختصاصی-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-مواد-غذایی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برچسب-پاکت-های-الف،ب-و-ج-1.pdf

آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از اماکن موسسه فرهنگی موزه ها در شهر رامسر (غرفه محصولات تزیینی)

http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-عمومی-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/شرایط-اختصاصی-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-منع-مداخله-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/تعهدنامه-عمومی-مزایده-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برگ-پیشنهاد-قیمت-غرفه-محصولات-تزئینی-رامسر.pdf http://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/پیش-نویس-قرارداد-غرفه-محصولات-تزئینی.pdf ttp://cio-museums.org/wp-content/uploads/2023/05/برچسب-پاکت-های-الف،ب-و-ج.pdf