موزه هنر ایران با همکاری فرهنگستان هنر برگزار می‌کند:

نشست تخصصی نگارگری معاصر ایرانسخنرانان:-دکتر محمدعلی رجبی:« وضعیت شناسی نگارگری معاصر ایران » و-دکتر علی اصغر میرزایی مهر:« نقد و تحلیل نقاشی های حسین طاهر زاده بهزاد تبریزی در عمارت مرمر»-مدیر نشست:دکتر ناهید عبدی-زمان دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲-نشانی حضور مجازی:https://b2in.ir/n39071 پخش زنده از صفحه اینستاگرام موزه هنر ایران:@iranartmuseum.cibmبه دلیل … ادامه موزه هنر ایران با همکاری فرهنگستان هنر برگزار می‌کند:

موزه هنر ایران برگزار می کند:

-کارگاه تخصصی نسخه شناسی و کتابت با محوریت آشنایی با مباحث گسترده در حوزه کتاب آرایی و نسخ خطی همراه با بررسی تخصصی نسخ خطی موزه هنر ایران– شرکت پژوهشگران و علاقه مندان در حوزه مذکور فرصتی مغتنم است که ضمن حضور در موزه هنر ایران( عمارت مرمر) هنرجویان گرامی با ریز نکاتی ارزنده در … ادامه موزه هنر ایران برگزار می کند: