ساختمان نمایشگاه موقت موزه ای: این بنا که در ابتدای مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر قرار دارد و مربوط به دوره پهلوی اول است، استراحتگاه و محل استقرار نگهبانان و گارد آنان بوده. در طول زمان چندین بار مورد مرمت قرار گرفت و در سال 1395 هجری شمسی بطور ویژه برای نمایش آثار موزه ای آماده گردید و در حال حاضر این بنا به برگزاری نمایشگاه های دوره ای موزه ای می پردازد و آثار گلچین شده و شاخص مرتبط به گنجینه های موسسه ی فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران را به نمایش می گذارد و تاکنون چندین نمایشگاه ارزشمند در آن برگزار گردیده و هم اکنون  نمایشگاه نقش و نگار بر کاشی های تاریخی ” با همکاری خزانه سازه های معماری موسسه در این بنا بر پا شده است.

نمایشگاه نقش و نگار بر کاشی های تاریخی

        این نمایشگاه تمرکز بر هنر رنگ و نقش بر کاشی هایی از دوران ایلخانیان ( حدود 800 سال قبل ) تا دوره معاصر می باشد.

عمده کاشی های موجود در نمایشگاه شامل : کاشی های زرین فام، زیر لعابی، برجسته، هفت رنگ، قالبی و معرق هستند که با محتوای آیات قرآنی، انسانی و طبیعت (گیاهی و حیوانی) را به نمایش می گذارد .

  از آثار شاخص این مجموعه می توان به کاشی های زرین فام در اشکال ستاره ای هشت پر و شش پر و کاشی های معرق به دلیل زیبایی و تکنیک خاص آن که همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است اشاره نمود.