نخستين كارگاه تخصصي

“معلوليت، دسترس پذيري و فرصت هاي برابر”

با حضور:جناب آقاي محمد اسمعيل شيخ قرايي

جناب آقاي سيد مهدي صادقي

سركار خانم مريم سلطاني

سركار خانم پرستو ولدخان

زمان: ٢٠و ٢١ دي ١٤٠١ساعت ١٠ تا١٢:٣٠

مكان: خیابان ولیعصر(عج)- بولوار میرداماد- نبش کوچه دفینه- پردیس موزه ای سردار آسمانی- سالن کنفرانس