مراسم معارفه دکتر فاضل نظری ظهر امروز در مجتمع فرهنگی موزه ای سردار آسمانی برگزار شد.
در این مراسم ابتدا معرفی مختصری از فعالیتهای موسسه فرهنگی موزه ها در سالهای اخیر ارائه شد و پس از آن اقای پیرعلی سرپرست هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان درباره اهمیت مباحث فرهنگی و نقش موسسه فرهنگی موزه ها در ارائه خدمات ممتاز به بازدیدکنندگان صحبت کردند. در ادامه گفتند مسیری که بنیاد مستضعفان با حضور دکتر قنبری همدانی در عرصه موزه ها برداشته است یک مسیر نو و سنت شکنانه می باشد که باعث تحولات چشمگیری در حوزه موزه داری کشور شده است.امروز موزه های بنیاد الگوی مناسبی برای موزه های سایر سازمان های می باشند که این امر جز با زحمات دکتر قنبری ممکن نبود و با پیگیری و جدیت این مسیر هموار و ادامه خواهد یافت.
در ادامه سرپرست جدید موسسه دکتر فاضل نظری با تایید نقش فرهنگ در جامعه به ضرورت همدلی در سازمان اشاره کردند که اگر سازمانی همدلی داشته باشد قطعا به اهداف تعیین شده دست خواهد یافت. ایشان ضمن مطرح کردن الگوی سه سطحی ادگار شاین که مقوله فرهنگ را در مصنوعات نمادین، ارزشهای رفتاری و باورهای بنیادین می دانست، افزودند کار اساسی در عرصه فرهنگ این است که در کنار نمادها به ارزشها و اعتقادات به همان اندازه اهمیت دهیم و پایه کار را بر اساس ساخت آنها بگذاریم تا در نتیجه آن نمادها شکل بگیرند..ایشان در پایان صحبتهای خود به نقش خدمات مثبت و مفید به بازدیدکنندگان پرداختند که بتوان به بهترین شکل انجام پذیرد.