با حکم مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد، سرپرست موزه های خودرو، زمان و موزه ملی هنرهای اصفهان منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ در این احکام آمده است: توجه به اهمیت رویدادهای فرهنگی همراستا با ماهیت و کارکرد آن موزه در کنار تلاش مستمر برای افزایش تعداد مخاطبان و بازدیدکنندگان از آن مجموعه فرهنگی موزه‌ای و معرفی جاذبه‌های میراث ملی و فرهنگی ایران عزیز با رویکرد اهتمام به مقوله اقتصاد فرهنگ از اولویت‌های ضروری این مسئولیت به شمار می‌رود.
 بر این اساس علی غلامی به عنوان سرپرست موزه خودروهای تاریخی، رضا منتظری به عنوان سرپرست موزه زمان و مجید صادقانی به عنوان سرپرست موزه ملی هنرهای اصفهان معرفی و منصوب شدند. همچنین در این راستا از خدمات و تلاش‌های آقایان مهدی خوش سرشت ، محمد رضا شکوفی و احسان بختیاری  تقدیر شد.