نهمین جلسه شورای واحد های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان مازندران در مرکز فرهنگی موزه ای شهدای رامسر برگزار شد.

      در این جلسه که با بازدید میهمانان از موزه های این مرکز به اتمام رسید. مدیر محترم  مرکز فرهنگی  موزه ای شهدای  رامسر گزارش عملکرد و معرفی  بخش های مجموعه و برنامه های اجرا شده  با موضوع  اجرای رسالت اجتماعی بنیاد در این مرکز را ارائه نمودند.