گروه موزه‌های دفینه به منظور انجام امور تعمیر و نگهداری موزه ها به مدت سه روز تعطیل خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ تمامی موزه‌های وابسته به این گروه شامل موزه هنر ایران، پردیس موزه‌ای دفینه، موزه زمان، پردیس موزه‌ای شهدای رامسر، مرکز فرهنگی موزه‌ای نور و روشنایی یزد، موزه ملی هنرهای اصفهان و مرکز فرهنگی موزه‌ای خودروهای تاریخی ایران در روزهای دوم، سوم و چهارم مهر ماه به منظور انجام امور تعمیر و نگهداری تعطیل خواهند بود.
علاقه مندان برای بازدید می‌توانند از روز پنجم مهر ماه به این موزه‌ها مراجعه کنند.