نام اثر:تنگ لعاب دار قالبی قدمت: سده ششم و هفتم ه.ق جنس/ترکیب:خاک رس کاربرد: تنگ(گلدان) کد شناسائی جمعداری:34353-م شرح مختصر:گلدان با بدنه محدب و لبه متمایل به بیرون و پایه مقعر است. نقش اندازی به شیوه قالبی و شامل نقوش گیاهی و سوار کار در میان کادر چند ضلعی وانسان ایستاده از روبرو در میان طرح اسلیمیزیر لعاب یکرنگ آبی ترسیم شده است.