نام اثر : کلاه خود دیو سر دوره : قاجار جنس : فولاد