گروه موزه های دفینه در همکاری با مرکز آموزش ، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد به سامانه ۲۷۲۰ پیوست بنابراین این سامانه پاسخگوی بازدیدکنندگان از موزه هاست. 
به گزارش روابط عمومی گروه موزه های دفینه؛ مجموعه ۲۷۲۰ سامانه ای است که مردم از طریق تماس با آن می‌‌توانند در طول ایام هفته به صورت شبانه روزی با تماس با این شماره چهار رقمی پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.