نخستین شماره نشریه بنیان هنر با حضور پورتقی مدیر عامل شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، نظری مدیر عامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد  مستضعفان و اعضای هیات تحریریه در سالن کنفرانس پردیس موزه ای دفینه رونمایی شد.

در این برنامه پورتقی بر اهمیت ارتباط تعاملی و دوسویه نشریه با بدنه علمی- تخصصی کشور و نیز بر استمرار چاپ نشریه ارتقاء علمی آن نشریه تاکید کرد.

در ادامه فاضل نظری مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد با تشکر و قدردانی از اعضای هیات تحریریه، بر نقش موسسه فرهنگی موزه ها به عنوان الگویی برای سایر موزه ها اشاره کرد و افزود: باید موزه ها را به سمت ارتباط تعاملی سوق دهیم و موزه های موفق دنیا را مطالعه کنیم.

پس از آن خواجوند مدیر مالی و منابع انسانی  افزود: طی بیست سال گذشته چندین بار تلاش کردیم نشریه تخصصی داشته باشیم اما این موضوع امروز به واسطه حضور دکتر نظری و وجود همکاران دانشگاهی و تحصیلکرده در بدنه موسسه به ثمر رسید و در تلاش هستیم که سازوکار مناسبی برای ایجاد انگیزه مولفان مقالات علمی فراهم کنیم.

سپس قانونی مدیر برنامه ریزی و توسعه خدمات موزه ای موسسه موزه های بنیاد مستضعفان و سردبیر نشریه عنوان کرد: از سال 1400 که شورای پژوهش موسسه تاسیس شد در پی مجوز برای نشریه تخصصی بودیم که این مهم در زمان مدیریت دکتر نظری و حمایت های ایشان تحقق یافت.

در ادامه نشست، اعضای هیات تحریریه از جمله دکتر مهرآفرین شرح مختصری از پیشینه نشر در دوران باستان و دکتر امامی بر اهمیت و نقش نشریه ها به عنوان موزه های مکتوب اشاره کردند.

همچنین دکتر غلامرضا رحمانی بر همکاری پژوهشکده میراث فرهنگی با موسسه فرهنگی موزه ها در زمینه چاپ مقاله تاکید کردند.

در پایان از نخستین نشریه بنیان هنر رونمایی و طرح جلد این نشریه به امضاء حضار رسید.