عصر امروز (یکشنبه) طی جلسات جداگانه ای، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با رئیس محترم بنیاد مستضعفان دیدار و گفتگو کردند.