یکی از آثار شاخص به نمایش گذاشته شده در بخش هنر اسلامی، قرآنی به قلم نسخ خفی اثر فاخر آقا زین العابدین محلاتی است. قطع این قرآن جانمازی است و متن با مرکب سواد بر زمینه نخودی تحریر شده است. جلد لاک‌اندود و آراسته به نقوش اسلیمی و ختایی الوان بر زمینه طلا است.این قرآن دارای رقم «اقل ابناء العلما ابن محمدعلی زین‌العابدین المحلاتی» و به تاریخ روز نخست ماه شوال سال ۱۳۱۱ ق، به فرمایش میرزا احمدخان نصیرالدوله می‌باشد.زین‌العابدین محلاتی از خوشنویسان مشهور سده ۱۳ و ۱۴ هجری قمری بوده است. او از شاگردان آقا زین‌العابدین اصفهانی ملقب به “اشرف‌الکتاب” و “سلطانی” است. زین‌العابدین محلاتی در اقلام ثلث و نسخ چیره دست بوده. چنان که گفته‌اند بیش از ۸۰ قرآن کتابت کرده و قرآن حاضر مستند به متن انجامه قرآن، سی و دومین اثر اوست.