نشست آموزشی و پژوهشی دانشگاه تبریز با گلناز گل صباحی، رئیس موزه هنر ایران، با تمرکز بر این موزه و روند تبدیل عمارت مرمر به موزه هنر ایران بعد از ظهر روز دوشنبه سی فروردین ماه برگزار شد.
در این نشست که به همت دانشگاه هنر اسلامی تبریز، کارگروه مرمت و در نشستی دانشجویی شکل گرفت،این روند، از ایده تا اجرا، از جمله با تمرکز بر مراحل اولیه و شکل گیری کمیته طرح مطالعات موزه هنر، تا در اختیار گرفتن عمارت مرمر و محرز شدن موضوع هنر ایران برای راه اندازی موزه، گروه‌های موازی همکار در به ثمر رساند پروژه و چشم انداز و اهداف موزه هنر ایران، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. این نشست. بیش ازیکساعت و پس از پاسخ به پرسش‌های شرکت کنندگان به پایان رسید.