مرمت قدیمی ترین پرده خانه خدا (قسمت درب ورودی مبارکه کعبه) معروف به کسوه الکعبه پس از بررسی های علمی و براوردهای لازم آغاز گردید و در نهایت جهت نمایش به موزه هنر جهان انتقال داده خواهد شد.این پرده ترکیبی از روش های دوخت مفتول های طلا و نقره بر روی پارچه هایی از جنس ابریشم و پنبه است که قدیمی ترین نمونه اهدایی به ایران می باشد. پرده مذکور به سبک مصری و متعلق به تاریخ 1374 ه.ق است.