طی بازدید گروهی از مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان از موزه ملی هنرهای اصفهان بر تعامل و همکاری این دو مجموعه در برگزاری رویدادهای مشترک رایزنی و گفتگو شد.

به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ جمعی از مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان از موزه ملی هنرهای اصفهان بازدید کردند. در این بازدید توضیحاتی پیرامون تاریخچه محله‌ عباس‌آباد، بنای تاریخی موزه و آثار و اشیای موجود در آن به مهمانان ارائه شد.

در انتهای بازدید نیز پیرامون تعامل و همکاری بیشتر موزه ملی هنرهای اصفهان و شرکت پتروشیمی اصفهان جهت برگزاری رویدادهای مشترک و همچنین بازدید خانواده‌ کارکنان پتروشیمی از موزه گفت‌وگو و رایزنی انجام شد.