در این مراسم که صبح امروز در مجتمع سردار آسمانی برگزار شد . ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و توجه به زحمات این عزیزان، از یگان امداد مستقر در مجتمع موزه ای سردار آسمانی نیز تقدیر به عمل آمد.