به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ نشستی با عنوان شاهنامه پژوهی از جمله سلسله برنامه های «حال خوش موزه گردی» توسط موزه هنر جهان در سالن کنفرانس پردیس موزه ای دفینه برگزار شد.

این نشست با سخنرانی دکتر علی اصغر میرزایی مهر پیرامون نگاره های شاهنامه قوام وزیر آغاز شد. او به وضعیت ایران در زمان آل اینجو و تخریب های مغول و در مقابل آن، تولید شاهنامه‌های مصور متعدد از جمله نسخه قوام الدین حسن وزیر در سال 741 ق. اشاره کرد و ادامه داد: قوام وزیر افرادی را گرد هم می آورد و شاهنامه قوام را با 104 نگاره که از پر کارترین شاهنامه‌های شیراز سده 8 بوده است، تولید می کند. شاهنامه ای که اوراق آن در جای جای دنیا پخش شده و یکی از برگ های آن در موزه هنر جهان وجود دارد. سپس این نشست با هنرمندی شاهنامه خوانی سحر جهان تاش ادامه پیدا کرد.

 در انتها امیر ارغوان بررسی کارشناسی این برگ را تشریح کرد. ایشان عنوان کرد با بررسی برگه های مشابه معلوم شد برگه موجود در موزه هنر جهان با سبک اینجوی شش ستونی، از اصالت برخوردار است.

هم زمان با این نشست، از صفحه پشت نگارﺓ شاهنامه قوام وزیر موجود در موزه هنر جهان رونمایی شد. این برگ از شاهنامه مربوط به دوره آل اینجو و متعلق به شاهنامه قوام الدین حسن وزیر است که در صفحه رو، نگاره ای از داستان نوش زاد و رام برزین و در صفحه پشت، متن این داستان آمده است.

از آنجا که قوام وزیر هم دوره حضرت حافظ و ممدوحِ محبوب او بوده است، احتمال می رود این صفحه مورد استفاده حضرت حافظ قرار گرفته باشد.