مرکز فرهنگی موزه ملی هنرهای اصفهان میزبان اسقف سیپان کاشجیان پیشوای مذهبی ارامنه و جنوب ایران بود.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ اسقف سیپان کاشجیان پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران از بخش‌های مختلف مرکز فرهنگی موزه ملی هنرهای اصفهان بازدید کرد.راهنمایان موزه نیز اطلاعات جامعی را از موزه ارایه دادند. 
مرکز فرهنگی موزه ملی هنرهای اصفهان، جلوه‌گاهی از هنرهای مردم اصفهان از هزاره‌های پیش از تاریخ تا عصر حاضر است که بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی را در معرض دید علاقمندان قرار می‌دهد.