مهر ماه برای موزه نور و روشنایی یزد یکی از ماههای پر بازدید بود به نحوی که نزدیک به یک هزار نفر طی چهار روز از موزه دیدن کردند.
به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ معرفی موزه و جذب مخاطبین یکی از اهداف موزه‌هاست. در این راستا موزه نور و روشنایی یزد برنامه‌های بازاریابی متعددی را پیرامون معرفی موزه به گروه‌های مختلف مخاطبین انجام داده‌است.
این موزه با توجه به اجرای برنامه‌های متعدد بازاریابی به عنوان یکی از مقاصد گردشگری برای گردشگران ورودی و همچنین مردم استان یزد بسیار مورد توجه قرار گرفته است‌.
یکی از روزهای پر بازدید این موزه همزمان با میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) بود. بیش از ۹۸۸ نفر طی روزهای ۱۱ تا ۱۴ مهرماه از پردیس فرهنگی موزه‌ای نور و روشنایی بازدید کردند.
چندی پیش این موزه به عنوان موزه برتر در شاخص توسعه مخاطبان در ارزیابی سال موزه‌ای ۱۴۰۱-۱۴۰۲ گروه موزه‌های دفینه برگزیده شده‌است.