صبح امروز مدیر کل منابع انسانی و مدیرکل پشتیبانی بنیاد مستضعفان به همراه همکاران حوزه منابع انسانی از مجتمع موزه ای سردار آسمانی بازدید نمودند.