امروز موزه هنر ایران پذیرای سفرای اسلوونی در ایران و ترکیه بوده است.

خانم کریستینا رادی سفیر اسلوونی در ایران به همراه آقای پریموژ شلیگو سفیر این کشور در ترکیه، طی بازدید از موزه هنر ایران، آثار و مجموعه موزه هنر ایران را در کنار بنای چشم نواز آن بازدید کرده و زیبایی های این بنای تاریخی و مجموعه هنری را ستودند.

این بازدید ساعت یازده پیش از ظهر آغاز شد و میهمانان با توضیحات کارشناسان موزه با هنر ایران بر پایه آثار موزه ای آشنا شدند. بازدید از هر تالار و فضای موزه، جذابیتی تازه برای ایشان به همراه آورد در پایان از سوی خانم رادی کتابچه ای در خصوص کشور اسلوونی به موزه اهدا شد و موزه هنر ایران نیز کاتالوگ آثار خود را به سفرا پیشکش نمود.