جناب آقای مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه هیئت همراه از موزه هنر ایران بازدید کردند.

وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اتفاق مدیرکل حوزه وزارتی و امور بین الملل، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران، رئیس تشریفات میراث فرهنگی و مدیر کل موزه ها و اموال تاریخی کشور صبح امروز چهارشنبه اول بهمن ماه از مجموعه هنر ایران دیدار و پیرامون فضای زیبای عمارت مرمر و آثار ارزشمند این موزه صحبت نمودند.

در پایان بازدید درباره پروژه های توسعه ای موسسه بحث و گفتگو شد. همچنین ایشان از اقدام موسسه فرهنگی موزه های بنیاد در جهت تبدیل عمارت مرمر به موزه هنر ایران و سایر برنامه های توسعه ای موزه ای موسسه تشکر و قدردانی قدردانی کردند.