جمعی از کارکنان اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران همراه با گروهی از دانش آموزان نخبه تحت پوشش این کمیته از موزه خودروهای تاریخی ایران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛  در این بازدید کارکنان با قدیمی ترین خودروهای موجود در ایران و نمونه منحصر به فرد از خودروهای تولیدی شرکت‌های خودروسازی آشنا شدند.

زمانیان، معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی مرکز، در جریان بازدید از این مجموعه، بر ادامه همکاری و بازدید کارکنان کمیته امداد همراه با خانواده از این موزه فرهنگی تاکید کرد.