موزه حمام قدیم – موسسه فرهنگی موزه ها

موزه حمام قدیم

این حمام همزمان با ساخت عمارت مرمر در سال 1316 هجری شمسی در دوره پهلوی اول و در محوطه عمارت مزبور بنا گردید و بطور کلی استفاده از این حمام منحصر به دوره پهلوی اول گردید.

موزه ها / موزه حمام قدیم

این حمام همزمان با ساخت عمارت مرمر در سال 1316 هجری شمسی در دوره پهلوی اول و در محوطه عمارت مزبور بنا گردید و بطور کلی استفاده از این حمام منحصر به دوره پهلوی اول گردید. شامل دو حوضچه می باشد که یکی از آنها توسط کوره ای سنتی گرم می شده. کاشی های بکار رفته در حمام، از زمان ساخت، بدون کوچکترین تغییراتی تا به امروز حفظ گردیده است.

حوضچه ای از آب سرد در ورودی حمام قرار دارد زیرا در حمام های قدیمی رسم بر این بود که ابتدا پاها را وارد آب می کردند تا از لحاظ نظافتی شستشو دهند و سپس وارد خزینه ها شوند و همچنین قبل از خروج از حمام پای خود را در آن می گذاشتند تا آب سرد باعث شود دمای بدن را متعادل سازند و از سرماخوردگی و بیماری هایی نظیر واریس و فشارهای زیاد جلوگیری کنند. تجهیزات حمام براساس اسناد موجود از شرکت ” تریتون بلکو” آلمان تامین گردید.

بنای مزبور پس از انجام اقدامات مرمت و بازسازی در بهار و تابستان سال 1396 هجری شمسی در جهت ارائه خدمات بیشتر به علاقه مندان و بازدید کنندگان بعنوان موزه حمام قدیم تغییر کاربری یافت.

مسیرهای دسترسی به موزه:

مسیر از سمت چابکسر(استان گیلان): از میدان شهید رجایی سوار تاکسی های خطی شده و در میدان امام (ره)پیاده و از آنجا سوار تاکسی های شهری و در میدان انقلاب(روبه روی بیمارستان امام سجاد(ع) پیاده شده و مسیر کوتاه خیابان سخت سر تا پردیس موزه ای را به صورت پیاده طی نمایند.

مسیر از سمت تنکابن: در میدان فرودگاه (شهید خلعتبری)سوار تاکسی های شهری به سمت میدان انقلاب (روبه روی بیمارستان امام سجاد(ع) شده و در میدان انقلاب پیاده و مسیر کوتاه خیابان سخت سر تا پردیس موزه ای رامسر را به صورت پیاده طی نمایند.


  • ساعات بازدید:

    نیمه اول سال از ساعت 8:30 صبح تا 20:30 و نیمه دوم سال از ساعت 8:30 صبح تا 17عصر همه روزه بجز شنبه ها

  • شماره تماس:

    شماره تماس مستقیم: 75و 5522537 -011- ارتباط شبانه روزی با سامانه2720

  • آدرس:

    مازندران، رامسر، خیابان شهید رجایی، جنب هتل رامسر، پردیس فرهنگی موزه ای شهدای رامسر