تا اطلاع ثانوی موزه ها تعطیل شدند. – موسسه فرهنگی موزه ها

تا اطلاع ثانوی موزه ها تعطیل شدند.

طبق مصوبه ستاد کرونا موزه های موسسه تعطیل شدند. دوستان گرامی که بلیت رزرو نموده اند به محضی که وضعیت بهبود یافت مجددا جهت رزرو اقدام نمایند.

موزه ها / تا اطلاع ثانوی موزه ها تعطیل شدند.

طبق مصوبه ستاد کرونا موزه های موسسه تعطیل شدند. دوستان گرامی که بلیت رزرو نموده اند به محضی که وضعیت بهبود یافت مجددا جهت رزرو اقدام نمایند.


  • ساعات بازدید:

  • شماره تماس:

  • آدرس: