پروژه مرمت آثار موزه خودروهای تاریخی ایران

پروژه مرمت و بازسازی خودروهای تاریخی ایران از خرداد سال 1399 در محل خزانه خودرو آغازشده است. در این پروژه آثاری متعلق به بازه زمانی؛ ابتدای قرن بیستم تا پایان دهه 70 میلادی توسط موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان مرمت و بازسازی می‌شود.  این آثار هنر دست انسان و بخشی از میراث صنعتی بشرند. این … ادامه پروژه مرمت آثار موزه خودروهای تاریخی ایران

آغاز فرایند کارشناسی آثار موزه هنر جهان

به منظور افتتاح موزه هنر جهان و لزوم بررسی،کارشناسی و اصالت سنجی آثار تاریخی و هنری فاخر مجموعه موسسه فرهنگی موزه های بنیاد، فاز نخست کارشناسی آثار موزه هنر جهان به انجام رسید. در این پروژه نزدیک به دویست اثر نقاشی، خوشنویسی و آثار لاکی به کمک کارشناسان مجموعه و اساتید برتر این حوزه از … ادامه آغاز فرایند کارشناسی آثار موزه هنر جهان