در گنجینه تندیس حدود ۱۱۰۰ عدد شیء، شامل تندیس های بزرگ و کوچک از جنس برنز، فولاد و سنگ در رنگ و اندازه های گوناگون با قدمت های متنوع نگهداری می شود