گنجینه پول موسسه فرهنگی موزه های بنیاد اختصاص به نگهداری ابزار تبادل شامل حلقه های تبادل ، سکه های ایرانی ( پیش از اسلام و بعد از اسلام ) ، سکه های خارجی ،اسکناس های ایرانی و خارجی ، اوراق بهادر و بیش از ۴۰۰ هزار قطعه تمبر دارد.