موسسه فرهنگی موزه ها از نظر آرشیو مطبوعات در جایگاه ویژه ای در کشور ایران اسلامی قرار گرفته است. این گنجینه و آرشیو در سال ۱۳۷۶ شـمسی فعالیت خود را مبنی بر گـرد آوری مطبوعات کشور آغاز کرد.هدف اصلی  گنجینه مطبوعات نگهداری، نمایش و معرفی  آثار ارزشمند تاریخ مطبوعات ایران طی ۲۰۰ ساله گذشته می باشد.  علاوه بر این در زمینه کتاب های تخصصی در آینده نزدیک کتابخانه موسسه با رویکرد کتب تخصصی حوزه موزه ،  تاریخ و فرهنگ و هنر ایران راه اندازی می گردد. در زمان پیش رو ، شرایط مساعدی برای استفاده علاقمندان از کتابخانه و آرشیو فراهم خواهد شد.