انتصاب مدیرعامل

/
مهندس شایسته مدیرعامل جدید موسسه فرهنگی موزه های بنیاد شد …

اولین موزه عاج خاورمیانه افتتاح شد

/
در مراسم افتتاحیه اولین موزه تخصصی عاج خاورمیانه که با حضور جمع…